Status Quo zsinagóga

     A marosvásárhelyi Nagytemplom néven is ismert zsinagógát 1899 és 1900 között építették a Staus Quo zsidó közösség kezdeményezésére és egyike a legszebb ilyen jellegű romániai épületeknek. A templom folyosóján elhelyezett márványtáblára azon személyek nevét vésték, akik szellemi illetve anyagi támogatásukkal hozzájárultak a zsinagóga építéséhez. Így Burger Adalbert, a korabeli közösség elnöke, Farkas Mendel alelnök, Dr. Wilhelm Joachim rabbi és további fontos támogatók neve olvasható. A terv elkészítésével megbízott mérnök a bécsi Gartner Jakob, a munkálatok kivitelezését pedig Soós Pál építészmesterre bízták. Az építészeti koncepciót monumentalitás és harmónia jellemzi. Sikeresen ötvözték a Kelet-Európára jellemző stílusokat, a muzulmán világra jellemzőkkel, hogy a gazdagság és nagyság hatását keltsék a szemlélőben. A főhomlokzat a központi részből és két oldalsó toronyból áll, melyeket keleti ihletésű kupola borít.
 
A marosvásárhelyi zsinagóga egy a dualizmus korából származó képeslapon

    A főbejáratot három félkörnyílású, oszlopokon nyugvó íves kapu képezi. E fölött áll a nagy virág-rozetta. A homlokzat orommezején héber felirat áll, úgy, hogy ez a rozetta és az orommező hajlított vonalát kövesse. A szöveg egy az Ószövetségből vett idézet (Ézsaiás, 56:7) és ezt jelenti: „Házam imádság házának hivatott minden népek számára!”. Olyan elemek, mint például a virágmotívumokkal ellátott oszlopfőjű oszlopok, az ezekre támaszkodó félkör alakú nyílások, teljes bolthajtással, társulnak a csipkézett idomokkal és háromkaréjú díszítőelemekkel. Mindkét toronyban a templombelső erkélyéhez vezető lépcső van, és egy-egy kisebb rozetta. 

    Az épületet a központi kupola uralja. A központi torony minden oldalát a homlokzatéhoz hasonló virág-rozetta díszíti. Ez a típusú ablak az oldalfalak esetében számtalanszor megismétlődik.
A zsinagóga 2011-ben, miután befejeződtek a külső felújítási munkálatok

    A tág belső tér formailag és színvilágban gazdagon díszített. 314 férőhelyes a templom földszintje (férfiak számára fenntartva), és 238 az emeleté (nők számára). A tér bejárati folyosóból áll, amit színes üveggel ellátott ajtók választanak el a központi hajótól. Ez utóbbit két mellékhajó ossza ketté, amik felett magas alapzaton álló oszlopok tartotta erkélyek vannak. A központi festett mennyezetet élénk színű csillagok borítják, és kagylómotívumok illetve fűrészelt táblák díszítik, amelyek központjában Dávid csillaga ragyog. A boltozat alatt van a bima – egy négyszögletű, korlát által elválasztott tér – a Tórából felolvasók számára fenntartott hely.

    A zsinagóga fontos része a központi hajó végében levő szövetség ládája, melyben a Tóra-tekercseket őrzik. Ennek karzatához illesztetten áll a holokauszt idején eltűnt marosvásárhelyi zsidók emlékműve. 1944-ben Marosvásárhelyen is sor került zsidó deportálásokra. A statisztikák szerint az Auschwitzi koncentrációs táborokban 5943 zsidó hunyt el. Emlékükre, a Nagytemplom tábláján ez a héber nyelvű felirat áll: „Városunk mártírjainak száma 5943. A fal köve is ordít a fájdalomtól és a teljes zsidó nép siratja szüleink és szeretteink kivégzését, akiket Auschwitzban 5704-ben (1944) megfojtottak és elégettek.”
 
     A belső díszítés a márványutánzat elvén alapszik. A falakat táblákra osztották és úgy festették, hogy a márvány hatását keltsék. Az oszlopok és ezek talpazata szintén a vörös márványt utánzó anyagokból készültek. Az oszlopfők aranyozott stukatúrával és vörös illetve kékre festett övekkel díszítettek.

(Cultura in Mures)